Samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Sinds 2014 werkt Fonds Kwadraat samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Zo kunnen ontwerpers zelf investeren in een nieuw project of product.

Ontwerpers kunnen meestal niet terecht bij een bank voor financiering. Zeker niet wanneer ze kleine bedragen willen investeren. Bij Fonds Kwadraat kunnen ontwerpers wél terecht. Voor uiteenlopende projecten en disciplines als: mode, accessoires, sieraden, textiel, glas, keramiek en meubels. Ook architecten, industriële vormgevers en grafisch vormgevers kunnen bij Fonds Kwadraat terecht. Designstudenten kunnen een kleine lening afsluiten voor hun afstudeerontwerp. Direct na hun afstuderen kunnen ontwerpers een rentevrije lening tot 8.000 euro aanvragen.

Ontwerpers die gebruik hebben gemaakt van de samenwerking tussen Fonds Heleen Klopper, Harmen Liemburg en Petra Vonk.

Financieringsmix

De rentevrije lening van Fonds Kwadraat is vaak onderdeel van een financieringsmix naast subsidie, crowdfunding of een private investering. Makers en ontwerpers die positief beoordeeld zijn door het Stimuleringsfonds kunnen zonder toetsing van de commissie van Fonds Kwadraat op elk moment een rentevrije lening afsluiten. De lening kan worden aangevraagd voor onderdelen van voorstellen die niet subsidiabel zijn of als extra financiering naast het door het Stimuleringsfonds toegekende bedrag; voor door het Stimuleringsfonds positief beoordeelde projecten die wegens gebrek aan middelen bij het Stimuleringsfonds niet (geheel) in aanmerking komen voor subsidie; voor het vervolg van een plan of project dat in de afgelopen 3 jaar positief is beoordeeld door het Stimuleringsfonds.

Bij een toekenning door het Stimuleringsfonds tot 3 jaar voorafgaande aan de aanvraag van een lening, hoeft een projectplan niet te worden beoordeeld door de commissie van Fonds Kwadraat. De lening kan meteen worden verstrekt. Maar ook ontwerpers die langer geleden subsidie hebben ontvangen van het Stimuleringsfonds of die geen subsidie hebben aangevraagd of ontvangen, kunnen bij Fonds Kwadraat terecht voor een lening. Die aanvraag wordt dan wel beoordeeld door een commissie.

Gerelateerd nieuws item

Gerelateerd nieuws item

Gerelateerd nieuws item

Gerelateerd nieuws item

Gerelateerd nieuws item

Gerelateerd nieuws item

Gerelateerd nieuws item

Gerelateerd nieuws item