Partners

Per Abramsen Fonds

Het Per Abramsen Fonds is bestemd voor rentevrije leningen aan kunstenaars die ruimtelijk werk maken. De voorkeur gaat uit naar beeldend kunstenaars die middels experimentele technieken en beeldende kwaliteit nieuwe impulsen geven aan het vakgebied. Het fonds wil hen aanmoedigen en stimuleren in het uitvoeren en uitdragen van hun werk.

Per Abramsen (1941 – 2018) was beeldhouwer en bouwer. Na zijn opleiding aan de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten exposeerde hij in binnen- en buitenland. Hij had solo-exposities bij galeries in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten en zijn werk is vertegenwoordigd in veel musea, en in bedrijfs- en particuliere collecties. Hij was ook bouwer: hij bouwde zelf een groot stalen zeilschip en een aantal huizen met ateliers in Frankrijk, waar hij gedeeltelijk woonde en werkte.

Met veel dank aan Berry Koedam.

www.perabramsen.com

www.ram-art.nl

www.ramfoundation.nl

Fonds 1999

Nieuw fonds op naam: Fonds Negenennegentig

Fonds 1999 heeft in mei 2020 een nieuw fonds op naam ingericht binnen Fonds Kwadraat: Fonds Negenennegentig. Het fonds op naam bedraagt € 50.000 en is bestemd voor rentevrije leningen aan beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers die nog geen vijf jaar zijn afgestudeerd. Het fonds wil hen stimuleren en ondersteunen bij het ontwikkelen en maken van nieuw werk.

 

Fonds 1999 ondersteunt projecten die leiden tot een positievere en inclusievere samenleving. Hierbij is voor kunstenaars en ontwerpers een belangrijke rol weggelegd. Kunst verbindt en biedt een andere kijk op de wereld. Met de genereuze bijdrage van Fonds 1999 kan Fonds Kwadraat de komende jaren meer rentevrije leningen verstrekken aan jonge talentvolle kunstenaars en ontwerpers.

 

 

Joep van Lieshout Fonds

In 2018 richtte kunstenaar Joep van Lieshout een fonds op naam in binnen Fonds Kwadraat. Het Joep van Lieshout Fonds is bestemd voor rentevrije leningen voor eigenwijze kunstenaars. Kunstenaars die tegen de stroom ingaan en met een rentevrije lening een nieuw project kunnen financieren.

Atelier van Lieshout

New Material Award

Missie New Material Award geslaagd

In 2020 wordt de New Material Award afgerond. In de afgelopen 10 jaar heeft het vraagstuk van materiaalontwikkeling en -vernieuwing zich van relatief klein onderwerp binnen ontwerponderzoek ontwikkeld tot een belangrijk, sterker nog fundamenteel gegeven, onder meer in relatie tot duurzaamheid en technologische innovatie. Met de afronding komt ook een einde aan de samenwerking tussen Fonds Kwadraat, Stichting DOEN en Het Nieuwe Instituut rond deze prijs.

De afronding van de Award is een uitgelezen moment om de prestaties van alle deelnemers te eren en het blijvende belang van materiaalinnovatie te onderstrepen. Vanaf het najaar van 2020 worden dan ook enkele (internationale) bijeenkomsten en presentaties georganiseerd met als inzet het fijnvertakte en internationale netwerk, dat afgelopen jaren is opgebouwd, blijvend te verbinden. Blijf op de hoogte van dit programma via newmaterialaward.hetnieuweinstituut.nl.

New Material Award

Mondriaan Fonds

Fonds Kwadraat werkt sinds 2011 samen met het Mondriaan Fonds, dat binnen Fonds Kwadraat een fonds op naam heeft ingericht speciaal voor beeldend kunstenaars.

Kunstenaars die de afgelopen twaalf maanden een bijdrage hebben ontvangen van het Mondriaan Fonds kunnen zonder toetsing door de commissie van Fonds Kwadraat een rentevrije lening afsluiten. De lening kan gebruikt worden als aanvulling op de bijdrage van het Mondriaan Fonds, voor de 10% die het Mondriaan Fonds na afronding van een project uitkeert, voor de aanschaf van apparatuur of voor een nieuw project.

 

Mondriaan Fonds

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Fonds Kwadraat is in 2014 een samenwerking aangegaan met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Als een voorstel van een ontwerper positief beoordeeld is door het Stimuleringsfonds en er is aanvullende financiering nodig (omdat een deel van het voorstel niet subsidiabel is of omdat extra geld nodig is), dan kan een rentevrije lening worden verstrekt zonder toetsing door de commissie van Fonds Kwadraat. Ontwerpers van wie het voorstel positief beoordeeld is door het Stimuleringsfonds, maar die door gebrek aan middelen bij het fonds geen subsidie ontvangen kunnen ook zonder toetsing een rentevrije lening van Fonds Kwadraat ontvangen.

website Stimuleringsfonds

 

Stimuleringsfonds Creative Industrie

CBK Rotterdam

In 2014 heeft het CBK Rotterdam binnen Fonds Kwadraat een fonds op naam ingericht: het CBK Fonds Kwadraat. Dit fonds op naam bestaat uit 50.000 euro en is speciaal bedoeld voor Rotterdamse kunstenaars die staan ingeschreven bij het CBK Rotterdam en voor Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven.

Rotterdamse kunstenaars die de afgelopen drie jaar een O&O subsidie hebben ontvangen, kunnen zonder extra toetsing een rentevrije lening afsluiten bij Fonds Kwadraat.

 

CBK Rotterdam

Het VriendenLoterij Fonds

Leningen voor geëngageerde kunstenaars en ontwerpers: het VriendenLoterij Fonds (voorheen het BankGiro Loterij Fonds) stelde begin 2018 een bedrag beschikbaar voor de financiering van kunst- en designprojecten gericht op maatschappelijke verandering en vernieuwing. Het kan gaan om een sociaal project in een buurt of stad, een vernieuwend idee op het gebied van duurzaam materiaal, een stap naar de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk enzovoort. De criteria van Fonds Kwadraat (professionaliteit, artistieke kwaliteit en haalbaarheid) gelden ook voor deze aanvragen.

 

 

Het VriendenLoterij Fonds

Fonds P.T.

In december 2016 werd binnen Fonds Kwadraat een nieuw fonds op naam ingericht, speciaal voor schilders en beeldhouwers. Het Fonds P.T. – ten bedrage van 25.000 euro – is afkomstig uit een legaat van de schilder en beeldhouwer Paul Tempelman. Paul Tempelman (1957 – 2012) woonde en werkte in Zuid-Frankrijk.