Partners

Joep van Lieshout Fonds

In 2018 richtte kunstenaar Joep van Lieshout een fonds op naam in binnen Fonds Kwadraat. Het Joep van Lieshout Fonds is bestemd voor rentevrije leningen aan kunstenaars voor hun eindexamenproject en voor kunstenaars in het eerste jaar na hun afstuderen. Zo kunnen beginnende kunstenaars een belangrijke stap zetten in hun verdere ontwikkeling.
Het geld is ook bedoeld voor eigengereide kunstenaars die tegen de stroom ingaan en met een rentevrije lening een nieuw project kunnen financieren.

Atelier van Lieshout

New Material Award 2018

De New Material Award introduceert de ontwerpen van de toekomst. De tweejaarlijkse prijs daagt beeldend kunstenaars, vormgevers, modeontwerpers en architecten uit om nieuwe materialen en innovatieve technieken toe te passen. De ontwerpen die zo ontstaan zullen bijdragen aan een betere en duurzame samenleving.

Er zijn twee prijzen: de New Material Award ten bedrage van € 15.000 voor een eindontwerp en de New Material Fellow met 5.000 euro voor een uitgewerkt idee waaraan een onderzoeksvraag is gekoppeld.

Een commissie van deskundigen selecteert uit alle inzendingen zestien tot achttien ontwerpen. Deze ontwerpen zullen van 20 tot 28 oktober 2018 tentoongesteld worden tijdens Dutch Design Week 2018 in Eindhoven. Tijdens de opening op 20 oktober 2018 maakt de jury de twee winnaars bekend.

De prijs is een samenwerking tussen Stichting DOEN, Het Nieuwe Instituut en Fonds Kwadraat.

New Material Award

New Material Award

Mondriaan Fonds

Fonds Kwadraat werkt sinds 2011 samen met het Mondriaan Fonds, dat binnen Fonds Kwadraat een fonds op naam heeft ingericht speciaal voor beeldend kunstenaars.

Kunstenaars die de afgelopen twaalf maanden een bijdrage hebben ontvangen van het Mondriaan Fonds kunnen zonder toetsing door de commissie van Fonds Kwadraat een rentevrije lening afsluiten. De lening kan gebruikt worden als aanvulling op de bijdrage van het Mondriaan Fonds, voor de 10% die het Mondriaan Fonds na afronding van een project uitkeert, voor de aanschaf van apparatuur of voor een nieuw project.

 

Mondriaan Fonds

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Fonds Kwadraat is in 2014 een samenwerking aangegaan met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Als een voorstel van een ontwerper positief beoordeeld is door het Stimuleringsfonds en er is aanvullende financiering nodig (omdat een deel van het voorstel niet subsidiabel is of omdat extra geld nodig is), dan kan een rentevrije lening worden verstrekt zonder toetsing door de commissie van Fonds Kwadraat. Ontwerpers van wie het voorstel positief beoordeeld is door het Stimuleringsfonds, maar die door gebrek aan middelen bij het fonds geen subsidie ontvangen kunnen ook zonder toetsing een rentevrije lening van Fonds Kwadraat ontvangen.

website Stimuleringsfonds

 

Stimuleringsfonds Creative Industrie

CBK Rotterdam

In 2014 heeft het CBK Rotterdam binnen Fonds Kwadraat een fonds op naam ingericht: het CBK Fonds Kwadraat. Dit fonds op naam bestaat uit 50.000 euro en is speciaal bedoeld voor Rotterdamse kunstenaars die staan ingeschreven bij het CBK Rotterdam en voor Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven.

Rotterdamse kunstenaars die de afgelopen drie jaar een O&O subsidie hebben ontvangen, kunnen zonder extra toetsing een rentevrije lening afsluiten bij Fonds Kwadraat.

 

CBK Rotterdam

BankGiro Loterij Fonds

Leningen voor geëngageerde kunstenaars en ontwerpers: het BankGiro Loterij Fonds stelde begin 2018 een bedrag beschikbaar voor de financiering van kunst- en designprojecten gericht op maatschappelijke verandering en vernieuwing. Het kan gaan om een sociaal project in een buurt of stad, een vernieuwend idee op het gebied van duurzaam materiaal, een stap naar de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk enzovoort. De criteria van Fonds Kwadraat (professionaliteit, artistieke kwaliteit en haalbaarheid) gelden ook voor deze aanvragen.

 

BankGiro Loterij Fonds

Fonds P.T.

In december 2016 werd binnen Fonds Kwadraat een nieuw fonds op naam ingericht, speciaal voor schilders en beeldhouwers. Het Fonds P.T. – ten bedrage van 25.000 euro – is afkomstig uit een legaat van de schilder en beeldhouwer Paul Tempelman. Paul Tempelman (1957 – 2012) woonde en werkte in Zuid-Frankrijk.

Fotofonds FBHW

De Stichting Fotobeheer Hannes Wallrafen, Flip Bool en DuPho hebben onder de naam ‘Fotofonds FBHW’ een fonds binnen Fonds Kwadraat ingericht voor het verstrekken van rentevrije leningen aan fotografen en videokunstenaars. Het Fotofonds FBHW bestaat uit 25.000 euro. Fotografen en videokunstenaars kunnen een aanvraag indienen voor apparatuur, publicaties, tentoonstellingen en presentaties.