Partners

Capital Group

De internationale financiële dienstverlener Capital Group heeft in samenwerking met Fonds Kwadraat een speciaal Fonds op Naam opgericht. Capital Group bestaat ruim 90 jaar en is daarmee één van de oudste en grootste vermogensbeheerders ter wereld. Dit Fonds op Naam is bedoeld voor het verstrekken van rentevrije leningen aan beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers met diverse culturele achtergronden.

Het doel van dit fonds is het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen de kunstgemeenschap. Dit sluit aan bij de kernwaarde van cognitieve diversiteit van Capital Group en de unieke aanpak van Fonds Kwadraat.

Het fonds streeft ernaar gelijke kansen te bieden aan kunstenaars, met als resultaat een verrijking van het artistieke landschap waarin eenieder zich thuis kan voelen.

Zowel de directie als het bestuur van Fonds Kwadraat uiten hun diepe dankbaarheid aan Capital Group voor deze genereuze schenking.

Capital Group

Andla Fonds

De stichting Andla Fonds heeft een fonds op naam ingericht binnen Fonds Kwadraat: het Andla Fonds. Het fonds op naam bedraagt € 20.000 en is bestemd voor rentevrije leningen aan beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers. De stichter van het Andla Fonds was decennia werkzaam in het Prentenkabinet van het Rijksmuseum; hieruit komt een voorkeur voort tot het steunen van kunstenaars die werken op papier. De directie en het bestuur van Fonds Kwadraat zijn het Andla Fonds zeer dankbaar voor deze genereuze schenking.

Het Andla Fonds draagt bij aan de samenleving door financiering, behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed, kunst, wetenschap en natuur. Het ondersteunt in het bijzonder projecten met groeipotentie, een hefboomfunctie en een aanzienlijke toegevoegde waarde.

 

Andla Fonds

Fonds 1999

Nieuw fonds op naam: Fonds Negenennegentig

Fonds 1999 heeft in mei 2020 een nieuw fonds op naam ingericht binnen Fonds Kwadraat: Fonds Negenennegentig. Het fonds op naam bedraagt € 50.000 en is bestemd voor rentevrije leningen aan beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers die nog geen vijf jaar zijn afgestudeerd. Het fonds wil hen stimuleren en ondersteunen bij het ontwikkelen en maken van nieuw werk.

 

Fonds 1999 ondersteunt projecten die leiden tot een positievere en inclusievere samenleving. Hierbij is voor kunstenaars en ontwerpers een belangrijke rol weggelegd. Kunst verbindt en biedt een andere kijk op de wereld. Met de genereuze bijdrage van Fonds 1999 kan Fonds Kwadraat de komende jaren meer rentevrije leningen verstrekken aan jonge talentvolle kunstenaars en ontwerpers.

 

 

Fonds 1999

Mondriaan Fonds

Fonds Kwadraat werkt sinds 2011 samen met het Mondriaan Fonds, dat binnen Fonds Kwadraat een fonds op naam heeft ingericht speciaal voor beeldend kunstenaars.

Kunstenaars die de afgelopen twaalf maanden een bijdrage hebben ontvangen van het Mondriaan Fonds kunnen zonder toetsing door de commissie van Fonds Kwadraat een rentevrije lening afsluiten. De lening kan gebruikt worden als aanvulling op de bijdrage van het Mondriaan Fonds, voor de 10% die het Mondriaan Fonds na afronding van een project uitkeert, voor de aanschaf van apparatuur of voor een nieuw project.

 

Mondriaan Fonds

CBK Rotterdam

Fonds Kwadraat werkt sinds 2014 samen met CBK Rotterdam – Art Office om rentevrije leningen aan te bieden aan kunstenaars die staan ingeschreven bij CBK Rotterdam en Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven. CBK Rotterdam – Art Office heeft speciaal voor deze groep een fonds op naam ingericht binnen Fonds Kwadraat dat bestaat uit 50.000 euro.

 

Hoe werkt het?

Rotterdamse kunstenaars die de afgelopen drie jaar een Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) of Impuls & Verdieping (I&V)-subsidie hebben ontvangen, kunnen zonder extra toetsing een rentevrije lening afsluiten bij Fonds Kwadraat.

Ook kunstenaars die geen O&O of I&V subsidie hebben ontvangen kunnen een rentevrije lening aanvragen. Een adviescommissie van deskundigen toetst de aanvragen op de artistieke kwaliteit, het curriculum vitae van de aanvrager en de zakelijke verantwoording (de haalbaarheid, waar wordt het werk tentoongesteld, hoe wordt een kunstwerk of publicatie bekendgemaakt en gedistribueerd). De commissie komt vijf keer per jaar bijeen.

Kunstenaars die gebruik hebben gemaakt van CBK Fonds Kwadraat zijn bijvoorbeeld: Harry Schumacher, Ronald Bal, Simon Schrikker en Carina Hesper, Larisa (Ari) David en Cristal Carrasco.

CBK Rotterdam

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Fonds Kwadraat is in 2014 een samenwerking aangegaan met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Als een voorstel van een ontwerper positief beoordeeld is door het Stimuleringsfonds en er is aanvullende financiering nodig (omdat een deel van het voorstel niet subsidiabel is of omdat extra geld nodig is), dan kan een rentevrije lening worden verstrekt zonder toetsing door de commissie van Fonds Kwadraat. Ontwerpers van wie het voorstel positief beoordeeld is door het Stimuleringsfonds, maar die door gebrek aan middelen bij het fonds geen subsidie ontvangen kunnen ook zonder toetsing een rentevrije lening van Fonds Kwadraat ontvangen.

website Stimuleringsfonds

 

Stimuleringsfonds Creative Industrie

Per Abramsen Fonds

Het Per Abramsen Fonds is bestemd voor rentevrije leningen aan kunstenaars die ruimtelijk werk maken. De voorkeur gaat uit naar beeldend kunstenaars die middels experimentele technieken en beeldende kwaliteit nieuwe impulsen geven aan het vakgebied. Het fonds wil hen aanmoedigen en stimuleren in het uitvoeren en uitdragen van hun werk.

Per Abramsen (1941 – 2018) was beeldhouwer en bouwer. Na zijn opleiding aan de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten exposeerde hij in binnen- en buitenland. Hij had solo-exposities bij galeries in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten en zijn werk is vertegenwoordigd in veel musea, en in bedrijfs- en particuliere collecties. Hij was ook bouwer: hij bouwde zelf een groot stalen zeilschip en een aantal huizen met ateliers in Frankrijk, waar hij gedeeltelijk woonde en werkte.

Met veel dank aan Berry Koedam.

www.perabramsen.com

www.ram-art.nl

www.ramfoundation.nl

Joep van Lieshout Fonds

In 2018 richtte kunstenaar Joep van Lieshout een fonds op naam in binnen Fonds Kwadraat. Het Joep van Lieshout Fonds is bestemd voor rentevrije leningen voor eigenwijze kunstenaars. Kunstenaars die tegen de stroom ingaan en met een rentevrije lening een nieuw project kunnen financieren.

Atelier van Lieshout

Het VriendenLoterij Fonds

Leningen voor geëngageerde kunstenaars en ontwerpers: het VriendenLoterij Fonds (voorheen het BankGiro Loterij Fonds) stelde begin 2018 een bedrag beschikbaar voor de financiering van kunst- en designprojecten gericht op maatschappelijke verandering en vernieuwing. Het kan gaan om een sociaal project in een buurt of stad, een vernieuwend idee op het gebied van duurzaam materiaal, een stap naar de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk enzovoort. De criteria van Fonds Kwadraat (professionaliteit, artistieke kwaliteit en haalbaarheid) gelden ook voor deze aanvragen.

 

 

Het VriendenLoterij Fonds