Puck Verkade

Lening € 2.000

PUCK VERKADE – BREEDER

‘Frame or be framed’ is een belangrijk motief in de praktijk van Puck Verkade. Verkade onderzoekt in haar werk hoe maatschappelijke structuren invloed en macht uitoefenen op onze lichamen en de vorming van onze identiteit. ‘Breeder’ is de eerste soloshow van Verkade bij galerie Dürst Britt & Mayhew in Den Haag. De tentoonstelling bestaat uit een constellatie van sculpturale en audiovisuele werken waarin de kunstenaar onderzoekt hoe visuele representatie bijdraagt aan het in stand houden van ongelijkheden en het versterken van machtsposities.

Verkade creëert speculatieve visuele collages van gevonden materiaal, popmuziek en persoonlijke opnames. Door bestaande verhalen middels humor en ironie te herschikken, doet Verkade een poging de patronen van ons denken en doen te ontwrichten.

terug naar overzicht
Puck Verkade, Breeder, 2017.

Puck Verkade, Breeder, 2017.

www.puckverkade.com