Doneren

Word lid van onze Geefkring en investeer in kunstenaars

Kunst verrijkt ons leven. Kunstenaars maken voortdurend nieuw werk dat zij exposeren in galeries en op beurzen. Zij publiceren foto- of kunstenaarsboeken, maken installaties en ontwikkelen werk op bijzondere plekken. Plannen hebben geld nodig om tot ontwikkeling en realisatie te komen. Fonds Kwadraat, opgericht in 1971, biedt kunstenaars de mogelijkheid een rentevrije lening af te sluiten om hun plannen te realiseren.

Vindt u het ook belangrijk dat talentvolle kunstenaars hun ideeën uitvoeren en blijven groeien? Wilt u samen met Fonds Kwadraat investeren in de verdere ontwikkeling van beeldend kunstenaars? Word dan lid van de Geefkring van Fonds Kwadraat. Met uw steun kunnen kunstenaars ook in de toekomst investeren in hun artistieke praktijk.

Fonds Kwadraat vermenigvuldigt uw bijdrage. Een bedrag wordt uitgeleend, komt terug en wordt opnieuw uitgeleend. Uw geld blijft eindeloos rouleren. In de loop van de jaren ondersteunt u zo niet twee of drie, maar veel meer kunstenaars bij het maken en presenteren van nieuw werk.

Contactinformatie
Wilt u toetreden tot de Geefkring? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met Francine Mendelaar, fmendelaar@fondskwadraat.nl / 06 47 93 48 75.

De geefwet biedt belastingvoordeel

Nu ondersteunt Fonds Kwadraat zo’n honderd kunstenaars per jaar. Met meer kapitaal zouden veel meer kunstenaars gebruik kunnen maken van een rentevrije lening. Dat kunt u mogelijk maken. Als lid van de Geefkring komt u in contact met beloftevolle kunstenaars en kunt u de ontwikkeling van het werk van kunstenaars op de voet volgen.

Daarnaast maakt u dankzij de Geefwet aanspraak op een aantrekkelijk belastingvoordeel.

Fonds Kwadraat is door de belastingdienst aangewezen als Culturele ANBI. De aftrek voordelen van de Geefwet gelden voor alle belastingplichtigen (particulieren en bedrijven) en zijn van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen.

Uw voordeel is het grootst bij een periodieke gift, waarbij u voor tenminste vijf opeenvolgende jaren een gelijke uitkering doet.

Voorbeeld:
Bijdrage van 1.500 euro
Netto kosten gift € 525
Multiplier 125% x € 1.500 = € 1.875
Bij 52% belastingtarief is de aftrek € 975

Voorbeeld:
Bijdrage van 5.000 euro
Netto kosten gift € 1.750
Multiplier 125% x € 5.000 = € 6.250
Bij 52% belastingtarief is de aftrek € 3.250

 

Download de brochure