Katinka Marac

Lening € 8.000

Autonoom lichtontwerp

Kunstenaar en lichtontwerper Katinka Marac maakt autonome lichtinstallaties waarin ze steeds andere aspecten onderzoekt van de duale tegenstelling tussen materie en het immateriële. Maracs lichtingrepen zijn eerder lichtchoreografieën dan statische beelden omdat beweging in licht sterk onze ervaring van ruimte en tijd beïnvloedt. Concrete ruimte verandert door licht en beweging. Zo lijken ruimtes zich uit te strekken en terug te trekken –  plat of juist oneindig te worden – en kunnen de ruimte waarin iemand zich bevindt, en de innerlijke ruimte, een relatie met elkaar aangaan.

terug naar overzicht

The Weight of Time

In het project ‘The Weight of Time’ onderzoekt Marac welke rol licht speelt in onze ervaring van tijd. Uitgaande van het speculatief realisme, zoekt Marac naar een concrete vormgeving van een non-hiërarchische relatie tussen mens en natuur. De werken hebben verschillende formats: een dans performance (Ephemeral), een performatieve installatie (The Most Artificial Thing), en twee autonome lichtinstallaties (No Sun No Moon en Infinite Times). Voor het project kreeg Marac ondersteuning van het Stimuleringsfonds. Met de rentevrije lening van Fonds Kwadraat financiert Marac materiaal en onderzoek voor de twee autonome lichtinstallaties.